iPad2包膜

 

、Iphone4s包膜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分頁: 1/1 第一頁 1 最後頁 [ 顯示模式: 摘要 | 清單 ]

Tags:系列相同的超瓷晶盾面板,抗摔落能力也是一樣的,不過最大亮度相較上一代的

分頁: 1/1 第一頁 1 最後頁 [ 顯示模式: 摘要 | 清單 ]